แท็กรูปภาพ: นักล่า, ขนาดต่ำสุด: 2k, สีหลัก: สีชมพู, ปริมาณภาพ: 1