แท็กรูปภาพ: นักล่า, ขนาดต่ำสุด: 2k, สีหลัก: สีม่วง, ปริมาณภาพ: 3