แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 1080p, สีหลัก: สีเขียว, ปริมาณภาพ: 144