แท็กรูปภาพ: หมาป่า, สีหลัก: สีเขียว, ปริมาณภาพ: 144