แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, สีหลัก: สีเขียว, ปริมาณภาพ: 21