แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 0