แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, สีหลัก: สีฟ้า, ปริมาณภาพ: 0