แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, สีหลัก: สีม่วง, ปริมาณภาพ: 0