แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, สีหลัก: น้ำตาล, ปริมาณภาพ: 1