แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 1