แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: สีเทา, ปริมาณภาพ: 69