แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: สีดำ, ปริมาณภาพ: 4