แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 6