แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, ขนาดต่ำสุด: 2k, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 5