แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, ขนาดต่ำสุด: 2k, สีหลัก: สีชมพู, ปริมาณภาพ: 0