แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: สีชมพู, ปริมาณภาพ: 0