แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, ขนาดต่ำสุด: 2k, สีหลัก: สีเทา, ปริมาณภาพ: 54