แท็กรูปภาพ: หมาป่า, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 7