แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 5k, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 1