แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 5k, สีหลัก: น้ำตาล, ปริมาณภาพ: 5