แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 2