แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: สีชมพู, ปริมาณภาพ: 0