แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: สีฟ้า, ปริมาณภาพ: 6