แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 1