แท็กรูปภาพ: หมาป่า, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 1