แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, ขนาดต่ำสุด: 5k, สีหลัก: สีเขียว, ปริมาณภาพ: 7