thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, hướng: ngang, chính màu: vàng, số lượng hình ảnh: 0