thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, hướng: ngang, kích thước tối thiểu: 4k, chính màu: vàng, số lượng hình ảnh: 0