thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, hướng: ngang, kích thước tối thiểu: 1080p, chính màu: cam, số lượng hình ảnh: 0