thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, kích thước tối thiểu: 1080p, chính màu: màu xám, số lượng hình ảnh: 304