маркер за изображение: housetop, минимален размер: 1080p, основен цвят: Оранжево, количество изображение: 0