маркер за изображение: housetop, основен цвят: Оранжево, количество изображение: 0