маркер за изображение: housetop, основен цвят: червен, количество изображение: 0