маркер за изображение: housetop, основен цвят: Зелена, количество изображение: 0