маркер за изображение: housetop, основен цвят: Белите, количество изображение: 0