маркер за изображение: housetop, основен цвят: Жълт, количество изображение: 0