маркер за изображение: housetop, основен цвят: Черно, количество изображение: 0