маркер за изображение: housetop, минимален размер: 4k, основен цвят: Белите, количество изображение: 0