маркер за изображение: housetop, минимален размер: 4k, основен цвят: Зелена, количество изображение: 0