маркер за изображение: housetop, минимален размер: 4k, основен цвят: Оранжево, количество изображение: 0