маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 4k, основен цвят: циан, количество изображение: 9