маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 1080p, основен цвят: циан, количество изображение: 13