маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 1080p, количество изображение: 1279