маркер за изображение: лаптоп, минимален размер: 1080p, основен цвят: Сива, количество изображение: 304