маркер за изображение: лаптоп, основен цвят: Сива, количество изображение: 304