маркер за изображение: лаптоп, основен цвят: Зелена, количество изображение: 465