маркер за изображение: лаптоп, основен цвят: Черно, количество изображение: 48