маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Вертикално, основен цвят: Черно, количество изображение: 5