маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Вертикално, основен цвят: Жълт, количество изображение: 0