маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Вертикално, основен цвят: циан, количество изображение: 1